รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2194
ประเภทเอกสารThesis
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)วุฒิพงศ์ คงทอง
ชื่อเรื่องลักษณะของชายรักชายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม Power of violet ของจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
ปี2550
ชื่อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขหมู่วพHQ ว867
หัวเรื่องบุรุษ - พฤติกรรมทางเพศ รักร่วมเพศชาย - ไทย (ภาคใต้)