รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2191
ประเภทเอกสารThesis
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ชุติมา วัชรกุล
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ บริโภคนิสัย และการควบคุมน้ำหนักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตเทศบาลนครขอนแก่น
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
ปี2550
ชื่อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษาเบญจา มุกตพันธุ์
เลขหมู่วพWD ช617ก
หัวเรื่องการควบคุมน้ำหนัก การลดความอ้วน - ไทย - ขอนแก่น นักเรียนมัธยมศึกษา - สุขภาพและอนามัย - ไทย - ขอนแก่น บริโภคศึกษา - ไทย - ขอนแก่น 
Fulltext(URL)Fulltext