รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2152
ประเภทเอกสารArticle
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ชานิยา เหมือนตา:อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกิจการรับซื้อยางพาราอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดธานี
ปี2559
ชื่อวารสารวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปีที่19
ฉบับที่3
เลขหน้า221
หัวเรื่องยางพารา อนามัยสิ่งแวดล้อม ลักษณะสมบัติน้ำเสีย natural rubber latex environmental health characteristics of wastewater