รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2151
ประเภทเอกสารArticle
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ธธิธา เวียงปฏิ:ณิตชาธร ภาโนมัย
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ปี2559
ชื่อวารสารวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปีที่19
ฉบับที่3
เลขหน้า209
หัวเรื่องพฤติกรรมการบริโภค เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม Consumption behavior caffeine drinking industrial workers