รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร2150
ประเภทเอกสารArticle
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)สุพัชชา ศรีนา:ณิตชาธร ภาโนมัย
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างหลังเลิกเรียนของเด็กประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น
ปี2559
ชื่อวารสารวารสารโรงพยาบาลสกลนคร
ปีที่19
ฉบับที่3
เลขหน้า123
หัวเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารว่าง บริโภคหลังเลิกเรียน consumption behavior Snack Consumption after school