รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1696
ประเภทเอกสารResearch
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)วงศา คงดี:สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยกรณีศึกษาการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐและกิจกรรมของรัฐกับชุมชน เล่มที่ 1
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์สถาบันดำรงราชานุภาพ กองแผนพัฒนาจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2540
เลขหมู่วจ HM136 ร451 ล.1
หัวเรื่องความขัดแย้งทางสังคม-นโยบายของรัฐ-วิจัย การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐและกิจกรรมของรัฐกับชุมชน เล่มที่ 1