รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1694
ประเภทเอกสารResearch
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)วงศา คงดี:สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ประสบการณ์และงานเอกสารการวิจัย : การจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2539
เลขหมู่วจ HM136 ว133ก
หัวเรื่องการจัดการความขัดแย้งในประเทศไทย ความขัดแย้งทางสังคม-ไทย-วิจัย ความขัดแย้งทางการเมือง-วิจัย