รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1693
ประเภทเอกสารResearch
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ประจักร บัวผัน:กุศล รักญาติ: พรพิมล คะโยธา
ชื่อเรื่องแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษMotivation and organizational support affecting the performance of university officers (teaching staff) Khon Kaen university
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2551
เลขหมู่วจ LG395.T5.ข285 ป221
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น-อาจารย์-การทำงาน-วิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย-การทำงาน-วิจัย