รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1692
ประเภทเอกสารResearch
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)กชกร ยืนยาว
ชื่อเรื่องพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น ตำบลชนบท จังหวัดขอนแก่น
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2554
เลขหมู่Pro.re.PH ก112 2554
หัวเรื่องเบาหวาน-ผู้ป่วย-ไทย-ขอนแก่น