รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1691
ประเภทเอกสารResearch
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ประจักร บัวผัน:กุลนทีกร พนาพุฒิ
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสากล P.S.O.1101 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษThe factors effected to the development of Thailand international public sector standard management system and outcomes : P.S.O.1101 of District Health Office in Khon Kaen Provicne
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2547
เลขหมู่วจ RA541.T5 ป221
หัวเรื่องสาธารณสุข-ไทย-ขอนแก่น-มาตรฐาน-วิจัย สาธารณสุข-ไทย-ขอนแก่น-การควบคุมคุณภาพ-วิจัย