รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1678
ประเภทเอกสารBook
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ประจักร บัวผัน
ชื่อผู้แต่งภาษาอังกฤษPrinciple of public health administration
ชื่อเรื่องหลักการบริหารสาธารณสุข
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษPrinciple of public health administration
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2552
เลขหมู่WA100 ป221
หัวเรื่องการบริหารสาธารณสุข