รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1677
ประเภทเอกสารBook
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)ประจักร บัวผัน
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการสุขภาพ
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษHealth project management
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี2550
เลขหมู่WA525 ป221 2550
หัวเรื่องการบริหารสาธารณสุข การบริหารโครงการ สุขภาพ