รายละเอียด

Back to list prev next

รหัสเอกสาร1671
ประเภทเอกสารResearch
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย)วัชระ ศรีอาษา
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปีของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่าง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่พิมพ์ขอนแก่น
สำนักพิมพ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี[255
เลขหมู่Pro.re.PH ว382 2554
หัวเรื่องสุขภาพช่องปาก-การรักษา การดูแลทันตสุขภาพ-ไทย-หนองบัวลำภู ทันตสุขภาพ-ในวัยทารกและเด็ก-ไทย-หนองบัวลำภู ทันตสุขภาพ-ในวัยทารกและเด็ก-พฤติกรรม 
บทคัดย่อรายงานการศึกษาปัญหาพิเศษด้านสาธารณสุขปี พ.ศ. 2554